ป้ายกำกับ

, , , , , , , ,

img2

รถ6ล้อใหญ่ขนของเทียบเท่ากับรถกระบะรับจ้างกี่คัน ???

เคยสงสัยกันไหมว่า รถ6ล้อใหญ่ขนของ 1 คัน เมื่อต้องการเทียบขนาดกับรถกระบะขนของ ต้องใช้รถกระบะขนของเท่าหมดกี่คัน เพราะเชื่อว่าต้องมีบางท่านติดต่อจ้างรถรับจ้างเลือกบริการเป็นรถ6ล้อใหญ่รับจ้างขนของ แต่พอลองสอบถามคิวงานแล้ว ปรากฎว่าคิวงานเต็มในวันที่ต้องการใช้บริการ และถ้ากรณีนี้ต้องการเลือกรถกระบะรับจ้างมาแทนละ จะต้องใช้รถกระบะขนของทั้งหมดกี่คัน ??? บทความนี้จะมาลองเปรียบเทียบขนาดระหว่างรถ6ล้อขนของกับกระบะขนของ และความเหมาะสมของลักษณะงานบริการว่าเลือกใช้รถขนของแบบไหนคุ้มค่าและเหมาะสมที่สุด

ข้อที่ 1 ขนาดพื้นที่ขนของเมื่อรถ6ล้อขนของเทียบกับรถกระบะขนของ  รถ6ล้อขนาด ความกว้าง 2.3 เมตร ความลึก 6.5 เมตร และความสูง 2.4 เมตร และรถกระบะขนของขนาด ความกว้าง 1.6 เมตร ความลึก 2.2 เมตร และความสูง 2.2 เมตร สรุปได้ว่า ถ้าสมุมติว่าต้องการใช้รถกระบะขนของแทนรถ6ล้อขนของ โดยประมาณต้องใช้รถกระบะขนของทั้งหมด 3-4 คัน

ข้อที่ 2 ลักษณะงานขนของ ถึงแม้ว่าจะขนาดพื้นที่ขนของนั้น ถ้าหากต้องการให้รถกระบะขนของมาขนของแทนรถ6ล้อ ต้องพิจารณาถึงลักษณะงาน และของที่ขนด้วย เช่น ถ้าเป็นงานที่มีขนาดของที่ยาวกว่า 2.2 เมตร หรือ น้ำหนักต่อชิ้นเกินกว่า 1 ตัน รถกระบะขนของก็ไม่สามารถที่จะขนของแทนกันได้

ข้อที่ 3 ต้องการขนของจำนวนมากและใช้พนักงานยกของจำนวนมาก ถ้าเป็นงานบริการลักษณะแบบนี้รถขนของที่เหมาะสมและคุ้มค่ามากที่สุด แนะนำเป็นรถกระบะขนของ เพราะถ้าจ้างรถกระบะขนของ 1 คัน โดยปกติทั่วไป จะได้คนยกของ 2 คน ต่อ 1 คัน และเมื่อถ้าของที่ขนมีจำนวนเยอะที่ต้องใช้รถ6ล้อขนของ 1 คัน ถ้าเลือกเป็นรถกระบะ 3 คัน จะทำให้ได้คนยกทั้งหมด 6 คน และ ถ้าเทียบกับรถ6ล้อขนของที่ถ้าจ้าง 1 คัน จะสามารถจ้างคนยกมาได้สูงสุดแค่ 3 คน เท่านั้น เพราะรถ6ล้อสามารถนั่งหน้ามาได้แค่ 3 คนเท่านั้น ส่วนเรื่องราคาเท่าที่ตรวจสอบมา ค่าแรงคนยกของรถ6ล้อจะสูงกว่าด้วย ทำให้เมื่อลองเฉลี่ยดูแล้วใช้รถกระบะขนของคุ้มค่ามากกว่า

สรุปได้ว่า ถ้าต้องการจ้างรถ6ล้อขนของและจำเป็นต้องใช้รถกระบะขนของ 3-4 คันแทน ก็ต้องพิจารณาลักษณะงาน และของที่จะต้องขนด้วย ถ้าของชิ้นยาวและหนัก รถกระบะก็จะไม่สามารถขนแทนได้ แต่ถ้างานที่จำนวนเยอะเป็นกล่องๆ และต้องการใช้คนยกจำนวนมาก บางทีจ้างรถกระบะหลายคันอาจจะคุ้มค่ากว่าก็เป็นไปได้